Měření elektrické energie, účiníku a jalového výkonu

Analýza sítě vychází z výsledku měření na stávajícím zařízení již připojeném v síti nebo z projektu nasazení nového zařízení.

Co je cílem

Jejich cílem je zhodnotit stav z hlediska kompenzace účiníku, problémů rezonance a rušení harmonickými a splnění požadavků energetiky na úroveň rušení ve společném napájecím bodě. Analýza umožní zvolit optimální řešení kompenzace případně navrhnout potřebné úpravy a rekonstrukce stávajících kompenzačních zařízení nebo stanovit optimální způsob provozování sítě odběratele.

Potřebujete komponenty, které vyplynuly z měření a analýzy elektrické sítě? Obraťte se na nás, rádi je pro vás zajístíme.

Měření provádíme především v těchto případech

  • kvalifikovaný návrh kompenzačních a filtračně-kompenzačních zařízení
  • analýza energetického rušení při provozu většího množství nelineárních spotřebičů
  • optimalizace spotřeby elektrické energie, volba vhodné sazby
  • nesrovnalosti při měření odběru elektrické energie, kontrola přesnosti měřících souprav
  • poruchy kompenzačních zařízení, posouzení vlivu kompenzace jalového výkonu na rozvodnou soustavu
  • monitorování a analýza kvality napětí podle normy ČSN EN 50160

Máte zájem o měření sítě a nebo komponenty? Napište nám, rádi vám odpovíme