Služby v oblasti energetiky, elektrotechniky a obnovitelných zdrojů

Montáže

Mezi námi nabízené elektromontážní práce patří průmyslové rozvody, rozvodny a kabelové rozvody nízkého napětí.

Projekční činnost v elektrotechnice

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti projekčních prací od „A až po Z“.

Měření a analýza sítě

Analýza sítě vychází z výsledku měření na stávajícím zařízení již připojeném v síti nebo z projektu nasazení nového zařízení.

Projekt a výstavba FVE

Chcete ušetřit až polovinu ročních poplatků? Trápí Vás časté výpadky elektřiny, nebo jen chcete být nezávislí na dodavateli energií? Chtete produkovat vlastní elektřinu v průběhu pracovní doby? V tom případě se zkuste zamyslet nad pořízením fotovoltaiky pro vaši průmyslovou halu.

Lokální distribuční sítě (LDS)

Plánujete výstavbu nového developerského projektu anebo řešíte systém dodávek energií do stávajícího areálu s vícero odběrateli elektřiny? Možné řešení energetických potřeb představuje zřízení lokální distribuční soustavy (LDS) pro váš projekt.

Kompenzace účiníku

Zajišťujeme komplexní služby související s kompenzací účiníku včetně změření parametrů v síti, zpracování projektu, samotnou výrobu a uvedení zařízení do provozu.

Dispečerské řízení výroben (FVE)

ČEZ Distribuce oslovuje výrobce s požadavkem na zprovoznění regulace U/Q v rámci dispečerského řízení, tzv. regulace jalového výkonu na konstantní napětí v místě připojení výrobny.

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Napište nám