Služby v oblasti energetiky, elektrotechniky a obnovitelných zdrojů

Montáže

Mezi námi nabízené elektromontážní práce patří průmyslové rozvody, rozvodny a kabelové rozvody nízkého napětí.

Projekční činnost v elektrotechnice

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti projekčních prací od „A až po Z“.

Měření a analýza sítě

Analýza sítě vychází z výsledku měření na stávajícím zařízení již připojeném v síti nebo z projektu nasazení nového zařízení.

Projekt a výstavba FVE

Chcete ušetřit až polovinu ročních poplatků? Trápí Vás časté výpadky elektřiny, nebo jen chcete být nezávislí na dodavateli energií? Chtete produkovat vlastní elektřinu v průběhu pracovní doby? V tom případě se zkuste zamyslet nad pořízením fotovoltaiky pro vaši průmyslovou halu.

Lokální distribuční sítě (LDS)

Plánujete výstavbu nového developerského projektu anebo řešíte systém dodávek energií do stávajícího areálu s vícero odběrateli elektřiny? Možné řešení energetických potřeb představuje zřízení lokální distribuční soustavy (LDS) pro váš projekt.

Kompenzace účiníku

Zajišťujeme komplexní služby související s kompenzací účiníku včetně změření parametrů v síti, zpracování projektu, samotnou výrobu a uvedení zařízení do provozu.

Dispečerské řízení výroben (FVE)

Podle energetického zákona je výrobce elektřiny povinen vybavit výrobnu nad 100 kW zařízením, které umožňuje dispečerské řízení. Některé výrobny (FVE, DA, KGJ) již dnes mají instalované dispečerské řízení, ale toto nemusí být v rozsahu podle Smlouvy o připojení, které dříve energetické společnosti nepožadovaly. V souladu s požadavky jednotlivých provozovatelů distribučních sítí umíme návrh, výrobu a instalaci dispečerského řízení dle platných legislativ a požadavků dané aplikace.

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Napište nám