Dispečerské řízení a regulace fotovoltaických elektráren a jiných zdrojů

Podle energetického zákona je výrobce elektřiny povinen vybavit výrobnu nad 100 kW zařízením, které umožňuje dispečerské řízení. Některé výrobny (FVE, DA, KGJ) již dnes mají instalované dispečerské řízení, ale toto nemusí být v rozsahu podle Smlouvy o připojení, které dříve energetické společnosti nepožadovaly. V souladu s požadavky jednotlivých provozovatelů distribučních sítí umíme návrh, výrobu a instalaci dispečerského řízení dle platných legislativ a požadavků dané aplikace.

Realizaci kompletního datového dispečerského připojení zdroje k dispečinkům distribučních společností (ČEZ Distribuce, PRE Distribuce, EG.D) nabízíme jako službu provozovatelům zdrojů.

Rozvaděč dispečerského řízení AXY je vybaven komunikační jednotkou, která distribuční společnosti poskytuje základní informace o provozu zdroje a měření dodávky energie distribuční společnosti.

Nově také zajišťujeme omezení přetoků do distribuční sítě při nulovém rezervovaném výkonu nebo v době neukončeného procesu UPOS.

ČEZ Distribuce oslovuje výrobce s požadavkem na zprovoznění také regulace U/Q v rámci dispečerského řízení, tzv. regulace jalového výkonu na konstantní napětí v místě připojení výrobny.

Jedná se o výrobny s instalovaným výkonem nad 1 MW včetně Diesel generátorů. ČEZ Distribuce se zaměřuje na takové výrobny, jejichž provoz vyvolává největší přírůstky napětí v síti (a způsobuje jiné rušivé vlivy), což jsou schopni doložit měřením, které u oslovených výrobců provádějí.

Provozovatel je v právu

Provozovatel distribuční soustavy má právo požadovat osazení výroben dispečerského řízení umožňujícím řízení jalového výkonu a napětí a to na základě energetického zákona, vyhlášky č. 79/2010 Sb. a přílohy 4 PPDS s tím, že se nejedná o legislativně nový požadavek. Povinnost dovybavit výrobny vznikla již novelou energetického zákona ze dne 18. 8. 2011 (pro výrobny nad 2 MW do 30. 6. 2012, pro výrobny nad 100 kW do 30. 6. 2013).

ČEZ Distribuce zatím regulaci nepožadoval, nově požaduje právě pro vybrané výrobny.

Naše společnost RUFER Technology s.r.o. vám pomůže s regulací činného a jalového výkonu na vaší výrobně, tak aby splňovala vyhlášku. Navrhneme řešení, vytvoříme projektovou dokumentaci a realizujeme regulaci U(Q) na klíč. Zohledňujeme stávající stav, tak aby investiční náklady byly co nejmenší. Neváhejte nás proto kontaktovat. Systém instalujeme také v distribuční síti EG.D a PRE.

Co pro vás můžeme zajistit

  • Navrhneme optimální řešení zadání,
  • vyřídíme za vás potřebná jednání s distributorem,
  • vytvoříme projektovou dokumentaci,
  • nainstalujeme potřebná zařízení,
  • vystavíme protokol o nastavení a zkouškách dispečerského řízení,
  • zaškolíme obsluhu.

Chcete odeslat poptávku a nebo chcete další informace? Rádi vám odpovíme a vypracujeme cenovou nabídku