Dispečerské řízení a regulace fotovoltaických elektráren

ČEZ Distribuce oslovuje výrobce s požadavkem na zprovoznění regulace U/Q v rámci dispečerského řízení, tzv. regulace jalového výkonu na konstantní napětí v místě připojení výrobny.

Jedná se o desítky výroben z OZE (nejen fotovoltaiky) s instalovaným výkonem nad 1 MW. ČEZ Distribuce se zaměřuje na takové výrobny, jejichž provoz vyvolává největší přírůstky napětí v síti (a způsobuje jiné rušivé vlivy), což jsou schopni doložit měřením, které u oslovených výrobců provádějí.

Provozovatel je v právu

Provozovatel distribuční soustavy má právo požadovat osazení výroben dispečerského řízení umožňujícím řízení jalového výkonu a napětí a to na základě energetického zákona, vyhlášky č. 79/2010 Sb. a přílohy 4 PPDS s tím, že se nejedná o legislativně nový požadavek. Povinnost dovybavit výrobny vznikla již novelou energetického zákona ze dne 18.8.2011 (pro výrobny nad 2MW do 30.6.2012, pro výrobny nad 100kW do 30.6.2013).

ČEZ Distribuce zatím regulaci nepožadoval, nově požaduje právě pro vybrané výrobny.

Naše společnost RUFER Technology s.r.o. vám pomůže s regulací činného a jalového výkonu na vaší výrobně, tak aby splňovala vyhlášku. Navrhneme řešení, vytvoříme projektovou dokumentaci a realizujeme regulaci U(Q) na klíč. Zohledňujeme stávající stav, tak aby investiční náklady byly co nejmenší. Neváhejte nás proto kontaktovat. Máme již přes 30 referencí včetně distribuční síti EON.

Co pro vás můžeme zajistit

  • Navrhneme optimální řešení zadání,
  • vyřídíme za Vás potřebná jednání s distributorem,
  • vytvoříme projektovou dokumentaci,
  • nainstalujeme potřebná zařízení,
  • vystavíme protokol o nastavení a zkouškách dispečerského řízení,
  • zaškolíme obsluhu.

Chcete odeslat poptávku a nebo chcete další informace? Rádi vám odpovíme a vypracujeme cenovou nabídku