Průmyslové rozvaděče

Průmyslové rozvaděče

Firma RUFER vyrábí elektrické rozvaděče do 1000 V zejména pro kusovou výrobu s cílem vyhovět individuálním požadavkům zákazníka. Jako navazující činnost společnost zajišťuje také elektroinstalační práce.

Dosažením nejvyšší možné technické úrovně splňují rozváděče hlavní podmínky současného trendu. Tím je maximální spolehlivost, při dodržení estetického vzhledu celého zařízení, včetně vnitřního propojení. K výrobě se užívají pouze certifikované oceloplechové nebo plastové skříně a kvalitní přístroje renomovaných firem, vždy s ohledem na přání zákazníka.

Poptat rozvaděče

Námi vyrobené rozvaděče splňují následující normy

  • ČSN EN 60439-1: Rozvaděče NN - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozvaděče
  • ČSN EN 60439-3: Rozvaděče NN - Část 3: Zvláštní požadavky pro rozvaděče NN určené pro instalaci do míst přístupné laické obsluze.
  • ČSN EN 61010-031: Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených nebo ovládaných rukou
  • ČSN EN 50110-1: ed.2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních
  • ČSN EN 332000-4-41: - Elektrická zařízení – bezpečnost – ochrana před úrazem elektrickým proudem

Máte zájem o dodávku průmyslových rozvaděčů? Napište nám, určitě se společně domluvíme