Kompenzace účiníku, jalového proudu a výkonu

Zajišťujeme komplexní služby související s kompenzací účiníku včetně změření parametrů v síti, zpracování projektu, samotnou výrobu a uvedení zařízení do provozu.

Provádíme servis a opravy kompenzačních zařízení

Poskytujeme servis stávajících kompenzačních zařízení - výměny, opravy, rekonstrukce a měření a analýzu sítě.

  • Kompenzace individuální - ke každé induktivní zátěži se připojí odpovídající kondenzátor.
  • Kompenzace skupinová a centrální - vhodný kompenzační rozvaděč, kde se po určitých stupních automaticky připínají kondenzátory.
  • Dekompenzace - za použití dekompenzačních tlumivek se eliminuje kapacita v síti.

Účiník - jalová energie pro elektrické spotřebiče induktivního charakteru

Elektrické spotřebiče induktivního charakteru připojené k elektrické síti potřebují z fyzického hlediska pro svoji činnost mimo jiné i jalovou energii. Ta, ale jak je patrné již z názvu, nevykoná činnou práci a navíc zatěžuje rozvodnou soustavu (nadměrné zahřívání vedení, tepelné ztráty atd.). Tento jev lze vyrovnávat (kompenzovat) připojením opačně orientovaného prvku, než je indukčnost, tzn. kondenzátorem.

V případě, že odběratelé elektrické energie nedodržují předepsaný účiník cos φ v tzv. neutrálním pásmu předepsaném distributorem el. energie tj. 0,95-1, jsou penalizovány, dle zákona, nemalými finančními částkami. Vlivem tepelného odlehčení a nižších ztrát (W) ve vedení lze použít menší průřezy vodičů (nižší pořizovací náklady vodičů, efektivnější využití rozvodné soustavy).

Důsledek špatného vykompenzování elektrické sítě

Důsledkem špatného účiníku v elektrické síti je zvýšení nákladů na provoz celé rozvodné soustavy. Jednotlivé prvky musí být dimenzovány na zdánlivý výkon, který je vyšší než činný. Zvyšuje se oteplení celého vedení a jednotlivých komponent zařazených do elektrického obvodu. Vyšší oteplení snižuje životnost použitých součástek a zařízení.

Zvětšuje se i úbytek napětí v síti, což může mít za následek vybavení podpěťových ochran a v některých případech i poškození instalovaného zařízení.

Používané komponenty pro kompenzaci

Regulátory kompenzace

Regulátory jalového výkonu v sítích nízkého napětí měří aktuální účiník a spínáním kompenzačních kondenzátorů dosahují požadované hodnoty účiníku.

Výrobní sortiment zahrnuje jak klasické regulátory pro použití v kombinaci s elektromechanickými stykači, tak i komponenty pro rychlé kompenzační systémy - rychlý regulátor a tyristorové spínací bloky.

Široká paleta výrobků NOVAR a FCR od BMR nabízí výběr vhodného regulátoru pro požadované podmínky. Výrobní řada zahrnuje regulátory od ekonomických provedení, pro méně náročné kompenzace, až po pokročilá řešení pro rozsáhlé kompenzační systémy s kombinovaným spínáním ve ztížených podmínkách.

Kompenzační kondenzátory

Kompenzační kondenzátory patří k nedůležitějším součástem systémů pro kompenzaci jalového výkonu. Kondenzátory CSADG Heavy Duty od ZEZ Silko se vyznačují dlouhou životností a bezpečným provozem.

Tyto kondenzátory jsou určeny pro provoz v náročných podmínkách, kde je možné očekávat vysoké hodnoty přetížení: napětí, proud (harmonické), teplota. Nabízí ideální řešení pro tzv. hrazené kompenzační rozváděče s tlumivkami, které jsou instalovány ve výše uvedených náročných provozech.

CSADG Heavy Duty kondenzátory se vyznačují dlouhou životností, odolností proti napěťovému a proudovému přetížení, stejně jako expozici vysokým teplotám. Deklarované hodnoty výrazně převyšují požadavky norem IEC 60831.
Bezpečnost je zajištěna použitím přetlakového odpojovače, který odpojí kondenzátor ve 3 fázích.

Ochranné hradící tlumivky

Hradící (ochranné) tlumivky zapojené s kondenzátory tvoří sériový rezonanční obvod (obvykle 189 Hz), který zabrání nežádoucí rezonanci a také působí jako širokopásmový filtr. Tím chrání jednotlivé komponenty kompenzačního systému před přetížením. Tlumivky se vyznačují vysokou linearitou a nízkými ztrátami. Většinou je vhodné použít tlumivky při napěťovém zkreslení THDu větším než 2 %.

Stykače pro spínání kompenzačních kondenzátorů

Stykače pro spínání kondenzátorů. Kontaktní spínání pomocí elektromechanických stykačů je nejrozšířenějším způsobem připojování kondenzátorových baterií v rozvaděčích se stupňovitě regulovaným kompenzačním výkonem. Současné stykače se liší od svých předchůdců zejména provedením kontaktů a hlavně, použitím odporového spínání pro omezení přechodových jevů provázejících každé sepnutí.

Dekompenzační tlumivky

Při překompenzování elektrické sítě (např. vlivem velké délky vysokonapěťových kabelů) musíme do elektrického obvodu zapojit tzv. dekompenzační tlumivku, která eliminuje kapacitní dodávku do elektrické sítě.

Tlumivky jsou určeny pro dekompenzaci kapacitního jalového výkonu, resp. pro vykompenzování kapacity dálkových napájecích kabelů a rozvodných sítí nízkého napětí zejména ve dnech pracovního klidu.

Dekompenzační tlumivka je induktivní zátěž, která eliminuje nežádoucí kapacitní výkon vznikající na parazitních prvcích rozvodné soustavy. Tlumivky splňují požadavky normy ČSN EN 60 289 a ČSN EN 61 558-2-20 a jsou určeny pro sítě 3x 400 V, 50 Hz. Tlumivky jsou opatřeny teplotními čidly s vratnými rozpínacími termokontakty, které je možné zapojit do ovládacího obvodu stykače.

Vysokonapěťové dekompenzační tlumivky

3-fázové (de)kompenzační tlumivky typu RFT se používají pro kompenzaci jalového výkonu ve vysokém napětí elektrických sítích.

3-fázové (de)kompenzační tlumivky typu RFT se stále častěji uplatňují v elektrických sítích nově budovaných větrných elektráren na pevnině a na moři.

Tlumivky RFT jsou navrženy pro pevnou hodnotu kompenzovaného jalového výkonu (tzv. fixní (de)kompenzační tlumivky).

Standardní parametry tlumivek typu RFT jsou:

  • elektrické sítě o napětí: 6, 10, 15, 20, 35 kV,
  • kompenzovaný výkon: do 8000 kVA,
  • zapojení: Y nebo YN,
  • provedení: hermeticky uzavřená nádoba nebo s konzervátorem a vysoušečem.

Máte zájem o naše služby? Napište nám, vypracujeme vám nabídku