Servis a údržba

Servis fotovoltaických elektráren

Jednou z nejdůležitějších součástí naší nabídky komplexních služeb pro provozovatele fotovoltaických elektráren je servis FVE zahrnující zpravidla pravidelné preventivní kontroly zařízení včetně předepsaných revizí, udržování provozu zařízení s dohodnutými reakčními dobami pro odstranění závady a údržba areálu a okolí elektráren. Pro řízení servisu FVE využíváme data z každodenního monitorování FVE. Náplň činností servisu FVE se může lišit podle charakteru elektrárny i podle přání zákazníka. 

Servis FVE v rámci naší nabídky běžně obsahuje následující činnosti:  

 • pravidelnou preventivní údržbu technologií dle sjednané periodicity pro:
  • solární panely
  • střídače 
  • DC a AC skříně
  • trafostanice
  • konstrukce
  • kompenzační rozvaděče
 • pravidelné provádění revizí dle ČSN, zahrnující:
  • evidenci, sledování a zajištění revizí všech částí FVE
  • revize NN
  • revize VN
  • revize hasicích přístrojů
  • revize EZS
 • diagnostiku závad
 • výjezd k poruchám dle sjednané reakční doby (7 dní v týdnu/365 dní v roce)
 • optimalizace výkonu FVE, zahrnující:
  • každodenní vyhodnocování výroby FVE
  • diagnostika odchylek výroby střídačů a stringů
 • záruční a pozáruční servis, zahrnující:
  • řešení a evidence reklamací s dodavateli technologií, materiálu, služeb
  • skladování pojistné zásoby náhradních dílů a komponent pro včasné reakční zásahy
 • vedení servisního deníku
 • údržba pozemku a okolí elektrárny, zahrnující:
  • sečení trávy
  • úklid pozemku
  • výsadba travního porostu
  • údržba terénu (srovnání propadlin, nánosů, atp.)
  • opravy oplocení

Na přání našich zákazníků provádíme i další doplňkové činnosti, které mohou být poskytovány v rámci servisu FVE nebo individuálně:

 • vstupní kontrolu – kontrolu dokumentace skutečného provedení stavby, zahrnující:
  • fyzickou kontrolu stavu FVE
  • návrh optimalizace
 • návrhy a řešení kompenzace jalové energie
 • systémy dispečerského řízení
 • termovizní měření panelů a rozvaděčů termokamerou
 • měření voltampérových charakteristik panelů a celých stringů
 • analýzu sítě
 • stínovou analýzu
 • čištění panelů
 • odmetání sněhu
 • měření zemní impedance
 • odvodnění pozemků a kiosků

 a případně jiné činnosti podle konkrétní poptávky.