Projekční činnost v elektrotechnice

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti projekčních prací od „A až po Z“. Projektování elektrických přenosových soustav, neboli rozvodů elektrické energie, přípojek, hromosvodů, fotovoltaických (FVE, FV) a větrných výroben elektrické energie včetně zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení.

Elektro projekce vysokého napětí „Silnoproud“ (NN|VN|VVN|TS)

 • Přípojky kabelového vedení NN|VN
 • Přeložky venkovních vedení NN|VN|VVN
 • Trafostanice (TS) a rozvodny VN
 • Pro zařízení na výrobu solární a větrné elektrické energie

Elektro projekce nízkého napětí „Slaboproud“ (NN|VO|SSZ|EPS|NZS)

 • Veřejné osvětlení (VO) ulic, silnic, parkovišť, průmyslových prostorů, nebo jiných veřejných prostranství a komunikací
 • Světelné signalizační zařízení (semafory) a značení – silniční, železniční
 • Elektrické požární signalizace (EPS)
 • Nouzové zvukové systémy, neboli „Evakuační rozhlas“ (NZS)
 • Vjezdové brány / závory – Posuvné samonosné, Posuvné na pojezdové dráze, Křídlové otevírané dovnitř i ven, Plotové dílce kovové, Ovládání plně automatické, Samostatné pohony včetně automatiky
 • Rozvody a přeložky ostatních venkovních slaboproudých vedení

Inženýrská a konzultační činnost

 • Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • Související inženýrské činnosti – zastupování zadavatele ve správním řízení, získání potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a ostatních účastníků řízení, nutných pro vydání všech rozhodnutí až po stavební povolení s nabytím právní moci