Projektové a ekonomické poradenství

Projektové a ekonomické poradenství pro
- obce a města
- neziskové organizace
- školy a školská zařízení
- podnikatele a podnikatelské subjekty

Zkušenosti našich pracovníků:
- 12 let praxe v oblasti strukutrálních fondů a zkušeností s přípravou a realizací projektů z toho 9 let pro veřejný sektor a 3 roky pro podnikatelský sektor
- praxe v koordinaci a metodického vedení projektových týmů
- zkušeností v oblasti tiskových výstupů a prezentačních dovedností

Vzdělání našich pracovníků:
VŠ vzdělání v magisterském studijním programu: ČZU Praha – fakulta Provozně ekonomická, obor Veřejná správa a regionální rozvoj
Kvalifikace:
Krajský úřad Středočeského kraje, Projektové řízení – příprava a řízení evropských projektů, akreditace MŠMT

Služby v oblasti využívání dotačních programů:
- pomoc při formulování projektových záměrů a investičních akcí
- vyhledání vhodných dotačních možností
- zajištění všech podmínek přijatelnosti a povinných příloh žadatele pro získání finančních prostředků
- konzultace projektového záměru s poskytovateli dotace
- zajištění komplexní realizace vašeho projektu od podání žádosti k závěrečné zprávě, případně po dobu udržitelnosti projektu
- zpracování projektové žádosti a povinných příloh
- zpracování Studie proveditelnosti
- průběžné monitorování dotačních příležitostí z národních zdrojů i strukturálních fondů EU
- konzultace k předmětu výzev a finanční realizovatelnosti projektového záměru
- posouzení vašeho projektového záměru a konzultace o možnostech financování zdarma