obnovitelné zdroje

Fotovoltaické elektrárny na klíč

Výroba elektrické energie ze slunečního záření se řídí mnoha legislativními normami, zejména však Energetickým zákonem, Zákonem o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

Naše nabídka instalace fotovoltaických elektráren na klíč obsahuje konzultaci při posuzování vhodnosti objektu pro umístění elektrárny. Navrhujeme optimální technické i cenové řešení, zajišťujeme dokumentaci a komunikaci s úřady dle platné legislativy, asistujeme při připojení elektrárny do distribuční soustavy a provádíme záruční i pozáruční servis fotovoltaických elektráren. 

V rámci dodávky na klíč nabízíme následující služby:

Studie proveditelnosti

 • technická analýza
 • energeticko- ekonomická analýza
 • daňové a právní poradenství
 • návrh financování
 • vypracování podkladů pro úvěr

Projekt

 • projektová dokumentace
 • statický posudek
 • stavební povolení
 • žádost o připojení výrobny k distribuční soustavě
 • energetický audit, popř. energetický posudek

Realizace FVS

 • dodávka výrobních technologií (FV panely, měniče, konstrukce, kabeláž, rozvaděčová skříň, atd.)
 • dodávka měřících a komunikačních technologií
 • montáž a zapojení
 • revize elektro-zařízení
 • připojení paralelního zdroje k distribuční soustavě

Připojení k DS a licence

 • uvedení FVS do zkušebního a běžného provozu
 • žádost o licenci
 • pomoc připojištění výroby

Správa a monitoring

 • vzdálená správa a monitoring FVS
 • optimalizace provozu
 • pravidelná údržba FVS, záruční a pozáruční servis
 • periodické revize elektro