montáže

Elektromontážní práce

Průmyslové rozvody

Zajistíme veškeré elektroinstalace výrobních hal, osvětlení výrobních prostor a zařízení včetně instalace a zapojení elektrospotřebičů. Naši pracovníci odborně vyřeší i napájení technologických a výrobních linek a strojů. Jsme oprávněni provádět práce i v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Domovní rozvody

Provádíme jakékoliv domovní instalace včetně instalace svítidel a zapojení elektrospotřebičů. Jsme aplikátory systému – inteligentní dům.

Rozvodny a kabelové rozvody NN

Zabýváme se kompletní výrobou rozvaděčů. Provádíme jejich návrhy a výpočty. Vystavujeme protokoly o jakosti a zkoušce rozvaděče. Instalujeme rozvodné skříně se zajištěním zemních prací potřebných pro pokládku kabeláže. Můžete se na nás obrátit i v případě kabelových spojek a ukončení vodičů.

Osvětlení interiérů

Změříme intenzitu osvětlení místností s vystavením protokolu. Provedeme výpočet ideálního osvětlení a po konzultaci s architektem navrhneme vhodné řešení. Hromosvody

Vypočteme a navrhneme hromosvodné soustavy na všechny druhy střech včetně aktivních hromosvodů. Zajistíme kompletní instalaci, kontrolu a revizi hromosvodů dle platných evropských norem a předpisů EN ČSN. Hromosvodné soustavy montujeme z pozinkovaných nebo měděných materiálů. Projekční činnost

Zpracujeme projekty pro stavební povolení. Zajistíme veškerou administrativu s úřady státní správy (Stavební úřad, Rozvodné závody, Katastr. úřad apod.).

Kromě instalací koncových zařízení provádíme trubkování, kompletní montáž kabeláže, měření a parametrizace.

Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS)

Komplexní práce od návrhu, konzultace, schválení po instalace a napojení na řídící dispečink bezpečnostní agentury.

Parkovací a vjezdové systémy

automatické brány a závory

kartové parkovací systémy

garážová vrata