Měření elektrické energie a kompenzace

Analýza sítě vychází z výsledku měření na stávajícím zařízení již připojeném v síti nebo z projektu nasazení nového zařízení. Jejich cílem je zhodnotit stav z hlediska kompenzace účiníku, problémů rezonance a rušení harmonickými a splnění požadavků energetiky na úroveň rušení ve společném napájecím bodě. Analýza umožní zvolit optimální řešení kompenzace případně navrhnout potřebné úpravy a rekonstrukce stávajících kompenzačních zařízení nebo stanovit optimální způsob provozování sítě odběratele.

Měření provádíme především v těchto případech:

– kvalifikovaný návrh kompenzačních a filtračně-kompenzačních zařízení 
– analýza energetického rušení při provozu většího množství nelineárních spotřebičů 
– optimalizace spotřeby elektrické energie, volba vhodné sazby 
– nesrovnalosti při měření odběru elektrické energie, kontrola přesnosti měřících souprav 
– poruchy kompenzačních zařízení, posouzení vlivu kompenzace jalového výkonu na rozvodnou soustavu

– monitorování a analýza kvality napětí podle normy ČSN EN 50160