Servis a údržba fotovoltaických elektráren

Jednou z nejdůležitějších součástí naší nabídky komplexních služeb pro provozovatele fotovoltaických elektráren je servis FVE zahrnující zpravidla pravidelné preventivní kontroly zařízení včetně předepsaných revizí, udržování provozu zařízení s dohodnutými reakčními dobami pro odstranění závady a údržba areálu a okolí elektráren.

Pro řízení servisu FVE využíváme data z každodenního monitorování FVE. Náplň činností servisu FVE se může lišit podle charakteru elektrárny i podle přání zákazníka.

Servis FVE v rámci naší nabídky běžně obsahuje následující činnosti

Pravidelnou preventivní údržbu technologií dle sjednané periodicity pro

 • solární panely,
 • střídače,
 • DC a AC skříně,
 • trafostanice,
 • konstrukce,
 • kompenzační rozvaděče.

Pravidelné provádění revizí dle ČSN, zahrnující

 • evidenci, sledování a zajištění revizí všech částí FVE,
 • revize NN,
 • revize VN,
 • revize hasicích přístrojů,
 • revize EZS.

Výjezd k poruchám dle sjednané reakční doby

 • 7 dní v týdnu/365 dní v roce

Diagnostiku závad

Optimalizace výkonu FVE, zahrnující

 • každodenní vyhodnocování výroby FVE
 • diagnostika odchylek výroby střídačů a stringů

Záruční a pozáruční servis, zahrnující

 • řešení a evidence reklamací s dodavateli technologií, materiálu, služeb
 • skladování pojistné zásoby náhradních dílů a komponent pro včasné reakční zásahy

Údržba pozemku a okolí elektrárny, zahrnující

 • sečení trávy
 • úklid pozemku
 • výsadba travního porostu
 • údržba terénu (srovnání propadlin, nánosů, atp.)
 • opravy oplocení

Vedení servisního deníku

Poptat servis

Co pro vás dále zajistíme

Na přání našich zákazníků provádíme i další doplňkové činnosti, které mohou být poskytovány v rámci servisu FVE nebo individuálně.

 • Vstupní kontrola - kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, zahrnující:
  • fyzickou kontrolu stavu FVE,
  • návrh optimalizace,
 • systémy dispečerského řízení,
 • měření voltampérových charakteristik panelů a celých stringů,
 • stínovou analýzu,

... a případně jiné činnosti podle konkrétní poptávky.

Máte zájem o servis či revizi fotovoltaické elektrárny? Napište nám, připravíme vám cenovou nabídku.