rozvaděče
Firma RUFER vyrábí elektrické rozvaděče do 1000 V zejména pro kusovou výrobu s cílem vyhovět individuálním požadavkům zákazníka.Jako navazující činnost společnost zajišťuje také elektroinstalační práce.   Dosažením nejvyšší možné technické úrovně splňují rozváděče hlavní podmínky současného trendu. Tím je maximální spolehlivost, při dodržení estetického vzhledu celého zařízení, včetně vnitřního propojení.   K výrobě se užívají pouze certifikované oceloplechové nebo plastové skříně a kvalitní přístroje renomovaných firem, vždy s ohledem na přání zákazníka.  

Výběr z portfolia výroby rozvaděčů:

Technologické rozváděče pro jištění a ovládání průmyslových a zemědělských technologií.

Technologické rozváděče pro stroje a zařízení.

Domovní rozváděče pro občanskou a bytovou výstavbu.

Elektroměrové rozváděče.

Kompenzační rozváděče.

Rozváděče pro MaR.

Rozvaděče pro průmyslové účely.

Rozvaděče elektroměrové pro přímé měření.

Rozvaděče elektroměrové pro nepřímé měření.

Rozvaděče skříňové.

Rozvaděče podružné.

Všechny námi vyrobené rozvaděče splňují normy:

ČSN EN 60439-1 Rozvaděče nn – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozvaděče

ČSN EN 60439-3 Rozvaděče nn – Část 3: Zvláštní požadavky pro rozvaděče nn určené pro instalaci do míst přístupné laické obsluze.

ČSN EN 61010-031 Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených nebo ovládaných rukou

ČSN EN 50110-1 ed.2 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 332000-4-41 – Elektrická zařízení – bezpečnost – ochrana před úrazem elektrickým proudem