elektronika

Výroba elektroniky

Návrh a vývoj

Provádíme zakázkový vývoj elektronických zařízení pro různá průmyslová odvětví. Většinou se jedná o řídící, regulační a automatizační techniku, měření elektrických a neelektrických veličin, sběr a zpracování dat. Zákazník si může u nás nechat navrhnout jak pouze HW část zařízení, tak také kompletní vývoj i s vytvořením firmwarové aplikace (v případě použití mikroprocesorů). Při vývoji elektronického zařízení nabízíme také možnost dodání funkčních vzorků a následných prototypů elektronického zařízení.